Mina böcker, skrifter och filmer

Skärmklipp jag läser

  Här finner du böcker jag skrivit. Både skönlitterärt och fackböcker. Du finner också skrifter jag skrivit åt olika myndigheter och andra, samt filmer jag gjort eller varit delaktig i. Filmen här ovan, beskriver den serie böcker jag varit redaktör för kallad En ingång till… Serien, som består av 10 volumer skönlitterära texter från tusen …

Fortsätt läsa »

Mina föreläsningar

Torbjörn föreläser

Jag föreläser om … Jag har föreläst om språket, om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om tillgängliga medier, sedan slutet av 1980-talet. Totalt har det blivit mer än 2500 föreläsningar i små och stora sammanhang. Det har varit för lärare, för samtliga elever på gymnasier och för elever på lägre stadier. Men också för forskare, fackförbund, …

Fortsätt läsa »

Om diagnoser i arbetslivet

Skärmklipp diagnos

I ett samarbete mellan de nordiska arbetsmarknadsverken gjordes ett material där jag talade om synen på diagnos. Du hittar filmen här Hela utbildningsmaterialet hittar du här

Föreläsning – Det nya språket

 Den 26 mars 2012 höll jag som redaktör för fungerandemedier.se i en konferens där jag också föreläste om det multimodala samspelet och behovet av standardisering. Under föreläsningen nämner jag vid några tillfällen Kim Peaks, men kallar honom felaktigt Tom Peaks. Till hela dagens presentationer.

Omdöme 3 – BLOS i Borlänge

blos_femton_ar_0

  Omdöme från Borlänge 2011 I november 2011 föreläste jag för lärarkollegiet på Komvux Borlänge och efter det en offentlig föreläsning i samband med ”Borlänge Läs- och Skrivcentrums 15-års jubileum. Detta är ett omdöme därifrån: ”Torbjörn Lundgren är en engagerad och kunnig föreläsare som ger nya kunskaper och insikter i det stora ämnensområdet läs- och skrivsvårigheter.” …

Fortsätt läsa »

Omdöme 2 – Trafikverket

utvardering_vagverket_redigerad-1

Det var en heldag med mycket korvstoppning- och ändå detta resultat. Trafikverkets utbildning av provförrättare Vägverkets – numer Trafikverkets – tvåveckokurser för provförättare av muntliga förhör. Antalet deltagare var 22 st per tillfälle. Dag två föreläste jag om problematiken läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar i samband med körkortsproven. Utvärderingarna för mina insatser redovisas i …

Fortsätt läsa »

Omdöme 1 – IQPC conferens

studerande_0

Det är inte ofta det görs några mer djupgående utvärderingar om hur föreläsningarna mottas. Men ibland händer det och här är några omdömen. Utvärdering av IQPC:s konferens Gymnasieelever i behov av särskilt stöd Konferensen var 2009 Här kommer en sammanställning av konferensen som helhet (skala 1-5): Snittbetyg för föreläsarnas framförande: 3,97 Snittbetyg för föreläsarnas innehåll: …

Fortsätt läsa »

Kompensatoriska hjälpmedel

kompensa72liten_0

Det som idag är verktyg kallades på 1990-talet för kompensatoriska hjälpmedel År 2000 producerade Videopro (numer MediaCuben), med medel från Hjälpmedelsinstitutet, filmen Kompensatoriska hjälpmedel. Filmen är producerad för FMLS och där ger jag och några andra användare sin syn på datorn som hjälpmedel.

Det osynliga handikappet

detosynliga72liten_0

Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Hon hade själv barn med läs- och skrivsvårigheter och ville göra en film bestående av gestaltade episoder ur en dyslektisk elevs …

Fortsätt läsa »

» Senare inlägg