Månatligt arkiv för april 2014

Kompensatoriska hjälpmedel

kompensa72liten_0

Det som idag är verktyg kallades på 1990-talet för kompensatoriska hjälpmedel År 2000 producerade Videopro (numer MediaCuben), med medel från Hjälpmedelsinstitutet, filmen Kompensatoriska hjälpmedel. Filmen är producerad för FMLS och där ger jag och några andra användare sin syn på datorn som hjälpmedel.

Det osynliga handikappet

detosynliga72liten_0

Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Hon hade själv barn med läs- och skrivsvårigheter och ville göra en film bestående av gestaltade episoder ur en dyslektisk elevs …

Fortsätt läsa »