Månatligt arkiv för april 2015

Om diagnoser i arbetslivet

Skärmklipp diagnos

I ett samarbete mellan de nordiska arbetsmarknadsverken gjordes ett material där jag talade om synen på diagnos. Du hittar filmen här Hela utbildningsmaterialet hittar du här

Föreläsning – Det nya språket

 Den 26 mars 2012 höll jag som redaktör för fungerandemedier.se i en konferens där jag också föreläste om det multimodala samspelet och behovet av standardisering. Under föreläsningen nämner jag vid några tillfällen Kim Peaks, men kallar honom felaktigt Tom Peaks. Till hela dagens presentationer.

Omdöme 3 – BLOS i Borlänge

blos_femton_ar_0

  Omdöme från Borlänge 2011 I november 2011 föreläste jag för lärarkollegiet på Komvux Borlänge och efter det en offentlig föreläsning i samband med ”Borlänge Läs- och Skrivcentrums 15-års jubileum. Detta är ett omdöme därifrån: ”Torbjörn Lundgren är en engagerad och kunnig föreläsare som ger nya kunskaper och insikter i det stora ämnensområdet läs- och skrivsvårigheter.” …

Fortsätt läsa »

Omdöme 2 – Trafikverket

utvardering_vagverket_redigerad-1

Det var en heldag med mycket korvstoppning- och ändå detta resultat. Trafikverkets utbildning av provförrättare Vägverkets – numer Trafikverkets – tvåveckokurser för provförättare av muntliga förhör. Antalet deltagare var 22 st per tillfälle. Dag två föreläste jag om problematiken läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar i samband med körkortsproven. Utvärderingarna för mina insatser redovisas i …

Fortsätt läsa »

Omdöme 1 – IQPC conferens

studerande_0

Det är inte ofta det görs några mer djupgående utvärderingar om hur föreläsningarna mottas. Men ibland händer det och här är några omdömen. Utvärdering av IQPC:s konferens Gymnasieelever i behov av särskilt stöd Konferensen var 2009 Här kommer en sammanställning av konferensen som helhet (skala 1-5): Snittbetyg för föreläsarnas framförande: 3,97 Snittbetyg för föreläsarnas innehåll: …

Fortsätt läsa »