Månatligt arkiv för februari 2016

Genomsnittsmänniskan som aldrig funnits

Tobbe Skärmklipp

  Det händer idag en hel del när det gäller synen på dyslexi och andra funktionsnedsättningar. Det som sker bottnar i forskning, praktisk erfarenhet och att vi som själva är berörda, allt mer får komma till tals. Men kanske talar vi för lite om ideologier och teoribildningar, som ibland fördunklar det som sker. Jag läser om …

Fortsätt läsa »

Larmet går!

tobbe image (002)

  Larmet går! Det har gått länge nu. Läs- och skrivfärdigheten sjunker hos unga. Det stavas PISA och PIRLS. Spekulationerna om orsakerna böljar fram och åter och under sommaren har det stormat. Frågan nu var om det bästa botemedlet skulle vara att ungdomarna läser kreativ skönlitteratur, eller att de lärde sig facktexternas logik. I tv …

Fortsätt läsa »

Tryckkonsten, @ och www

Tryckkonsten

  För 500 år sedan lanserades en uppfinning som var minst lika revolutionerande som @ och www. Det var tryckkonsten som möjliggjorde massproduktion av text. Luther utnyttjade den nya tekniken för att sprida sitt budskap och lyckades på så sätt förändra människors tänkande. Den katolska kyrkan var inte lika snabb. Den använde kyrkor och kloster …

Fortsätt läsa »