Månatligt arkiv för april 2016

En ingång till…

att_gora_eleverna_till_lasare

Den ursprungliga tanken var en text per volym, så att känslan av att ”ha läst en bok” skulle uppstå, trots det lilla formatet. Men då hade böckerna ite fått någon rygg. Därför blev det ”vändböcker”. Två textger i varje bok, med ingång från båda hållen. Texterna har språkligt sätt inte bearbetats vilket gör att de …

Fortsätt läsa »

Webb med begriplighet som mål

Portalerna dyslexi.org och fungerandemedier.se är en variant av det koncept jag varit med och tog fram. När Dyslexiförbundet FMLS tog fram detta koncept, arbetade vi samtidigt med Läsaren. Här hittar du den rapporten: rapport_portalutveckling_fmls_slutlig Läsaren var ett utvecklingsprojekt finansierat av Post- och telestyrelsen, i samverkan med e-Centret AB, Dyslexiförbundet FMLS och FUB- för barn och …

Fortsätt läsa »

Jag föreläser om …

Jag har föreläst om språket, om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om tillgängliga medier, sedan slutet av 1980-talet. Totalt har det blivit mer än 2000 föreläsningar i små och stora sammanhang. Filmen här ovan är gjord av Bisse Falk och är från Dalamontern på Bok- & Bibliotek i Göteborg 2010. Det har varit för lärare, för …

Fortsätt läsa »

Dyslexi som biologisk och social företeelse

  På Bokmässan i Göteborg år 2008 deltog jag i ett samtal mellan forskar och andra om dyslexi och lässvårigheter. Vi var då flera som just kommit med böcker och jag var där med ”Språk, kunskap ocm mänskliga förmågor”.

Paris – bilder mars 2014

Ett sätt att använda kameran är att med bilden frysa ögonblick som därmed blir minnesanteckningar. Mars månad 2014 var avsedd för skrivande och läsande av bland annat Camus. Men också mycket vandrande i staden där kameran gjorde minnesanteckningar. Vi börjar med en fika på stan allt medans gargoilsarna på Notre Dame blickar ut över besökarna …

Fortsätt läsa »

Mediernas möjligheter

Skärmklipp Leva online

Att förmedla ett budskap och att tillgodogöra sig information häger samman med vilka förmågor vi har. Människan har talat i mer än hundra tusen år och framställt bilder i minst fyrtiotusen år. Texten var ett nytt medium, som på allvar kunde förmedla budskap över både tid och rum. När texten – för ca: 500 f.kr. …

Fortsätt läsa »

Röster om FMLS – Till Dyslexiförbundets 25-års jubileum

Skärmklipp Eva Karlströ,

  Inför Dyslexiförbundets 25-årsjubileum år 2004 gjorde jag denna film. En film om Dyslexiförbundet FMLS. Här får du träffa olika personer som varit aktiva i förbundet. De flesta har själva läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De berättar i filmen om hur Sverige förändrats till det bättre, mycket tack vara det aktiva arbete de utfört. Filmen vänder sig …

Fortsätt läsa »

Resultat av besök i Umeå – ett antal filmer

tidsenliga_larverktyg_redigerad-1_0

  Film är idag ett bra alternativ, eller komplement till text. Jag åkte till Umeå för att ta reda på hur de arbetar med ett till ett datorer i skolan. Hem kom jag  med några timmars film redigerade till några kortare filmer för portalen dyslexi.org Kommunens företrädare har i sin tur använt dem för att …

Fortsätt läsa »

Bästsellerfabriken

gamby2_0

 »I dag kan du ju hitta böcker på bensinstationer och i mataffärer. Du kan hitta dem på alla möjliga platser där de tidigare inte fanns. Så boken är ju lättillgänglig…« Lena Adelsohn Liljeroth År 1946 startade E. Sindlinger, som tidigare varit anställd på det amerikanska Gallupinstitutet, en underhållningsfabrik på sin gård i New Jersey. Tanken …

Fortsätt läsa »

Vem ska få leva och vem ska inte få leva?

bild_pa_nyfodd_0

Debattartikel i Dala Demokraten Det är lätt att komma i rampljuset. Det är bara att torgföra tillräckligt kontroversiella åsikter. Har man dessutom en titel, eller två, så blir det än mer rabalder. En som nyligen stack ut näsan var Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och medicinsk etik. Enligt Aftonbladets Linda Cederberg, menar Tännsjö, att …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «