«

»

Vidgat textbegrepp

Tobbe biblioteksstrategi

2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringsuppdraget innebar att KB skulle föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

I samtal med utredaren menade jag 2017 att de svårigheter en del har med text bör aktualisera begreppet Vidgat textbegrepp. Att allt inte behöver uttryckas med text. Mycket information kan bli lättare att förstå genom animationer, film, uppläst text, berättelser eller bilder (som bland annat IKEA gör). Det ledde till följande film som utredningenproducerade.