Kategorilista: Mina föreläsningar

Jag föreläser om …

Jag har föreläst om språket, om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om tillgängliga medier, sedan slutet av 1980-talet. Totalt har det blivit mer än 2000 föreläsningar i små och stora sammanhang. Filmen här ovan är gjord av Bisse Falk och är från Dalamontern på Bok- & Bibliotek i Göteborg 2010. Det har varit för lärare, för …

Fortsätt läsa »

Dyslexi som biologisk och social företeelse

  På Bokmässan i Göteborg år 2008 deltog jag i ett samtal mellan forskar och andra om dyslexi och lässvårigheter. Vi var då flera som just kommit med böcker och jag var där med ”Språk, kunskap ocm mänskliga förmågor”.

Ett läslyft för Sverige

laslyftsseminarium_0

Lena Kallenberg talar under debatten I en levande demokrati har alla tillgång till språket – för att kunna läsa, tala och påverka. Detta debatterades på ett seminarium som Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige anordnade med anledning av litteraturutredningen år 2012 . Medans arbetet med litteraturutredning pågick arrangerade Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige en …

Fortsätt läsa »

Mina föreläsningar

Torbjörn föreläser

Jag föreläser om … Jag har föreläst om språket, om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om tillgängliga medier, sedan slutet av 1980-talet. Totalt har det blivit mer än 2500 föreläsningar i små och stora sammanhang. Det har varit för lärare, för samtliga elever på gymnasier och för elever på lägre stadier. Men också för forskare, fackförbund, …

Fortsätt läsa »

Om diagnoser i arbetslivet

Skärmklipp diagnos

I ett samarbete mellan de nordiska arbetsmarknadsverken gjordes ett material där jag talade om synen på diagnos. Du hittar filmen här Hela utbildningsmaterialet hittar du här

Föreläsning – Det nya språket

 Den 26 mars 2012 höll jag som redaktör för fungerandemedier.se i en konferens där jag också föreläste om det multimodala samspelet och behovet av standardisering. Under föreläsningen nämner jag vid några tillfällen Kim Peaks, men kallar honom felaktigt Tom Peaks. Till hela dagens presentationer.