«

»

Det osynliga handikappet

detosynliga72liten_0

Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice.

Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Hon hade själv barn med läs- och skrivsvårigheter och ville göra en film bestående av gestaltade episoder ur en dyslektisk elevs vardag, och varva de dramatiserade avsnitten med resonerande och beskrivande förklaringar från kunniga personer.

Vi fick fram medel från Allmänna Arvsfonden, Allmänna Barnhusfonden och Handiksppinstitutet. Ambitionerna fick krympas och det blev filmen Det osynliga handikappet – en film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Filmen som blev färdig 1995 har använts i många utbildningar i lärarfortbildning och i träffar med föräldrar och andra.