«

»

Föreläsning – Det nya språket

 Den 26 mars 2012 höll jag som redaktör för fungerandemedier.se i en konferens där jag också föreläste om det multimodala samspelet och behovet av standardisering.

Under föreläsningen nämner jag vid några tillfällen Kim Peaks, men kallar honom felaktigt Tom Peaks.

Till hela dagens presentationer.