Föreläsningar

Jag föreläser om …
Jag har föreläst om språket, om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om tillgängliga medier, sedan slutet av 1980-talet. Totalt har det blivit mer än 2500 föreläsningar i små och stora sammanhang.
Mina åhörare har varit lärare, samtliga elever på några gymnasier, folkhögskolor och Komvux men även för elever på lägre stadier, för forskare, fackförbund, teknikintresserade och ute på arbetsplatser. Huvudsakligen har jag föreläst på svenska språket i Sverige, med några undantag. Bland annat i Danmark, Norge, Åland och Finnland och för utbildningsdepartementet i Litauen.
Jag lägger upp mina föreläsningar som du önskar, med tanke på målgruppen. Men jag har också några ”paketlösningar” som även de kan justeras.
Många som hört mig flera gånger säger att det varje gång finns nya infallsvinklar, även om stommen kan vara densamma.
Den här filmen är från ”Examinerade språkkonsulters” konferens våren 2016, där jag också presenterar det nya språkprojektet ”Begripligt text och information för alla”..

Fler föreläsningar och debatter finner du här

 

På en del ställen har det gjorts utförligare utvärderingar av min insats. Här hittar du några sådana.

 

Bilder på några av mina böcker

Beställ en föreläsning

Jag är verksam i Dyslexiförbundet FMLS som främst organiserar personer med egna läs, skriv och matematiksvårigheter. Jag sitter i styrelsen för Svenska Dyslexiföeringen som organiserar proffessionen och många forskare. Jag är även verksam inom folkbildningens läsfrämjande arbete och har i många år suttit i styrelsen för Centrum för lättläst och i rådet för Myndigheten för Tillgångliga Medier MTM. På så sätt har jag ganska stor bredd och insyn i olika perspektiv.

Vid mitten av 1990-talet var jag en av de ledande bakom Dyslexikampanjen, som gjorde ordet dyslexi känt för gemene man. Jag har genom olika projekt utvecklat både teknik och pedagogik. Inte minst utvecklingen från vanliga talböcker till kombinationen av text och ljud i det vi nu kallar e-bok text och ljud. Idag är möjligheterna än större och för att kanalisera det driver jag som en av fler redaktörer portalen fungerandemedier.se

Jag har varit med och utarbetat Trafikverkets anpassade prov för körkort och jag brukar medverka vid utbildningen av deras provförättare.

Genom att relatera allt detta till min egen dyslexi kan jag tillåta mig att ta ett övergripande perspektiv där jag även tar in min erfarenhet som författare av både skönlitteratur och facklitteratur.

Jag sitter i redaktionen för tidningen Läs & Skriv, som jag var med och drog igång i mitten av 1990-talet och kan därmed hålla mig uppdaterad på det mesta som händer på området läs- och skriv. Jag var redaktör för den nationella handlingsplanen Satsa på framtiden som de tunga organisationerna enades om år 2012. Det vill säga Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn.

Allt detta ligger till grund för det jag talar om. Jag använder inte manus utan Power Point- presentationer med mycket bilder och jag har här ovanför några utvärderingar.

För den som vill fördjupa sig finns boken Vad alla bör veta om läs och skrivsvårigheter i en digital värld, som jag skrivit tillsammans med speciallärare Karin Ohlis och min egna Språk, kunskap och mänskliga förmågor.

Pris: Jag följer som författare Sveriges författarförbunds rekommendation.