«

»

Jag föreläser om …

Jag har föreläst om språket, om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om tillgängliga medier, sedan slutet av 1980-talet. Totalt har det blivit mer än 2000 föreläsningar i små och stora sammanhang. Filmen här ovan är gjord av Bisse Falk och är från Dalamontern på Bok- & Bibliotek i Göteborg 2010.

Det har varit för lärare, för samtliga elever på gymnasier och för elever på lägre stadier. Men också för forskare, fackförbund, teknikintresserade och ute på arbetsplatser. Huvudsakligen på svenska språket i Sverige, med några undantag. Bland annat i Danmark, Norge, Åland och Finland och för utbildningsdepartementet i Litauen.

Jag lägger upp mina föreläsningar som du önskar, med tanke på målgruppen. Men jag har också några ”paketlösningar” som även de kan justeras.

Många som hört mig flera gånger säger att det varje gång finns nya infallsvinklar, även om stomen kan vara densamma. Anledningen är nog att jag aldrig följer något på förhand skrivet manus.