«

»

Kompensatoriska hjälpmedel

kompensa72liten_0
Det som idag är verktyg kallades på 1990-talet för kompensatoriska hjälpmedel

År 2000 producerade Videopro (numer MediaCuben), med medel från Hjälpmedelsinstitutet, filmen Kompensatoriska hjälpmedel. Filmen är producerad för FMLS och där ger jag och några andra användare sin syn på datorn som hjälpmedel.