«

»

Litteraturens hus blir verklighet

Tobbe litteraturens

2016 var jag en av initiativtagarna till Litteraturens hus i Dalarna.

Litteraturen som konstform behöver en helt egen arena/profession för att kunna utvecklas på rätt sätt. Planen är att de olika öppna programmen och föreningens verksamhet skall spridas till alla delar av länet men ha sitt säte utanför Ludvika i Brunnsviks gamla lokaler.

Programinnehållet skall vara både brett och . fördjupat. Seriösa samtal och debatter skall föras om litteratur. Lokalerna i Brunnsvik kan exempelvis erbjudas till studiecirklar inom området. Här kan arrangeras debatter, workshops, skrivarkurser, seminarier, boksamlingar, boksläpp, arbetsmöjligheter för författare och översättare, fristadsförfattare, förlagsverksamhet och annan verksamhet som angår litteraturområdet.