«

»

Mina facklitterära böcker

 

Bild på boken där en surfplatta med äpplen visas

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld

Tiderna förändras och vi läser idag inte bara på traditionellt sätt. Datorn, surfplattor och telefoner är också plattformar. Men vi måste bara läsa mer.

Idag behöver inte läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vara så hindrande. Förutsättningen är att man tidigt får hjälp att hitta den väg till språket som passar en själv. Inte som andra tycker att man ska göra. I denna bok beskriver jag och specialläraren Karin Ohlis dessa vägar. Det görs kortfattat så att man ska kunna ta det till sig.

Vill du beställa den kan du göra det från mig tolgren@telia.com eller via Bokbörsen.

Boken är producerad av Dyslexiförbundet FMLS där du också kan beställa den: info@dyslexi.org

 

sprak_kunskap_och_manskliga_formagor

Språk, kunskap och mänskliga förmågor

Den här boken handlar om hur varje människa med hjälp av språket på egen hand omvandlar information till kunskap.

Resultatet beror i lika hög grad på individens förmågor, som på hur väl omgivningen anpassas efter individens förutsättningar. I detta perspektiv behandlar boken olika språkliga och kognitiva funktionshinder, inte som ett utanförskap, utan som en naturlig del av mänskligheten.

Del 1: Människans funktionella förutsättningar

Del 2. Språkande och kunskapande som aktivitet och delaktighet

Del 3. Att skapa möjligheter i omgivningen

Boken är utgiven av Studentlitteratur och är på 369 sidor.

Pris: 70:-

 

Bild på boken Kompensatoriskt stöd vid studier

Kompensatoriskt stöd vid studier

Till denna bok har jag medverkat och stått för utgivningen

Kompensatoriskt stöd vid studier – för personer med betydande läs- och skrivsvårigheter heter en bok av Ulla Föhrer och Eva Magnusson. Föhrer/Magnusson beskriver hur de genom Hjälpmedelsinstitutet, fått möjlighet att förse elever som har läs- och skrivsvårigheter med teknisk utrustning. Resultatet blev inte bara att eleverna förbättrade sina resultat. Det stärkte också deras självförtroende.

Boken visar inte bara på det possitiva. Föhrer/Magnusson lyfter också fram problemen. Själv höll jag i produktionen av boken och jag fotograferade.

 

Boken Framtidens läromedel

Framtidens läromedel

Boken, som är ett resultat av Språka Loss projektet, innehåller en kravspecifikation på hur man bör skriva, en bakgrund och en text av Bodil Andersson Rack om diagnoser.
År 2009 följde Johanna Petersson, Södertörns högskola upp rekommendationerna vi gav i denna bok. Hennes skrift heter: ”Lättläst eller inte? – En läromedelsanalys av lättlästa läroböcker, inom ämnet svenska, anpassade för elever med läs- och skrivsvårigheter
Finns på Svenska, engelska och kravspecen även på japanska.
Pris: 70:-
Bild på omslget med gröna äpplen och några röda

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter

Skriven tillsammans med specialpedagog Karin Ohlis. Utgiven 2003

Boken är illustrerad av Ulf Lundgren och har en cd i Daisyformat med text och ljud. En av de första böcer som gjordes i detta format.

Boken är en omarbetning och sammanfogning av de två tidigare böckerna Vad alla lärare och rektorer bör veta om läs- och skrivsvårigheter, samt Vad alla lärare och rektorer bör veta om datorn som verktyg – för elever med läs- och skrivsvårigheter

Boken uppdaterades 2013 till Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld

Här en recension från 2012 av Charlotte Christoffersen, it-pedagog, Centrum för Pedagogisk Inspiration Malmö

Pris: 50:-

 

Boken Läromedelsutveckling i en skola för alla

Läromedelsutveckling i en skola för alla

Tillsammans med Ann-Marie Knivberg, Högskolen i Stavanger och Ellen Heberg skrev jag Stycket om läs- och skrivsvårigheter i denna bok.

Statens Institut för Handikappfrågor i skolan, SIH,( numer Specialpedagogiska institutet), har i samarbete med den norska motsvrigheten Laeringssentret (LS), arbnetat fram riktlinjer för utveckling av läromedel för elever med funktionshinder. Den första skriften handlar om allmänna kunskaper om språk och layout. Den andra skriften i serien Läromedelsutveckling i en skola för alla går in på olika funktionshinder.

Stycket om läs- och skrivsvårigheter är skrivet av Ann-Marie Knivberg från Senter for leseforskning, Högskolen i Stavanger i samarbete med Ellen Heberg och mig.

Pris:70:-

 

Röda äpplen med något grönt bland dem

Vad alla lärare och rektorer bör veta om datorn som hjälpmedel

Boken är en genomgång av den teknik som finns, utan att vara produktkatalog. Den inarbetades sedan i boken Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Vad alla lärare och rektorer bör veta om datorn som verktyg – för elever med läs- och skrivsvårigheter är en fortsättning på den förra boken. Den lägger tonvikten vid förhållningssättet, denna gång till hur man kan kompensera elever som har svårigheter. Grundtanken är att det inte finns något svar på frågan: Vilken datorutrustning är bra för dyslektiker?

Frågan ska istället lyda: Denna elev har dessa svårigheter, med vilken utrustning skulle man kunna förenkla hans situation.

Boken är en genomgång av den teknik som finns, utan att vara produktkatalog. Den är tvärt om skriven så att den inte ska bli inaktuell. Den tar alltså upp typen av hjälpmedel och vad de kan kompensera. Produktnamn och liknande får man leta på annat håll.

Pris: 50:-

 

Många gröna äpplen med ett rött

Vad alla lärare och rektorer bör veta om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Vad alla lärare och rektorer bör veta om läs- och skrivsvårigheter heter denna bok, som jag skrivit tillsammans med Karin Ohlis. Karin är speciallärare som arbetat med både barn och vuxna. Hon var initiativtagare till Resurscentrum för vuxna med Läs- och Skrivsvårigheter (ReLS) i Bollnäs och arbetar numer som projektledare på KK-stiftelsen, med särskilt ansvar för elever i behov av särksilt stöd.

Boken lägger tonvikten vid ett förhållningssätt till elever med läs- och skrivsvåirgheter. Det är samtidigt en vägledning till hur man kan anpassa undervisning, så att den bättre passar eleven. I boken finns också kopieringsunderlag för åtgärdsprogram.

Boken har idag sålt i 20.000 ex. Den används på flera lärarhögskolor och i fortbildning av lärare, men också utanför skolans värld. Många körskolelärare och anställda på arbetsförmedlingar och försäkringskassor, liksom intresserade inom företag och fackförbund har uppskattat den.

Pris: 70:-

Beskuren bild av bokens framsida

Rutten blodig och skön…

Jag skriver här utifrån sina egna erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag beskriver min egen väg, tragglandet med läsfröken, lässvårigheternas våndor men också så småningom glädjen i att läsa och skriva, vad som underlättar för en dyslektiker och de många tillfällen jag personligen har haft att som föreläsare inspirera andra med samma svårigheter.

Olle Josephsons recension hittar du här.

Pris 60:-

Bild på boken som består av titelbokstäverna i en gulaktig bakgrund

På spaning efter ordblindheten

Om du inte ger upp så känner du en otrolig värme och glädje när du verkligen kan, menar författaren

”Om upplevelser bland ordblinda har Torbjörn Lundgren författat en stridsskrift: På spaning efter ordblindheten…Den som är ordblind upplever oftast sina problem som privata och talar därför sällan om dem trots att de begränsar livets möjligheter…De exempel författaren ger är ofta skrämmande… Torbjörn Lundgren redovisar också förmågan, eller oförmågan att minnas namn.

De vuxna medborgare som har läs- och skrivsvårigheter är inte svagare å huvudets vägnar än andra, framhåller han. Däremot skapar ordblindhet oftast ett mycket dåligt självförtroende och en vaksamhet mot välmenande nedlåtenhet.

Ge inte upp! Det uppmanar författaren de ordblinda och de som drabbas av läs- och skrivsvårigheter i allmänhet.

Om du inte ger upp så känner du en otrolig värme och glädje när du verkligen kan. Det är inte många som kan känna en sådan glädje. Den måste man kämpa sig till.”

Sagt av David Nyström (Dagen)

På spaning efter ordblindheten utkom 1990 och i en andra utgåva 1996. Jag har en liten restupplaga kvar.

Pris 60:-

Bild på studiehäftet till bildbandet
Bild på studiehäftet till bildbandet som också blev VHS

Från forntid till vikingatid

Innan min debut med Demonstranterna hade jag gjort bildbandet Från forntid till vikingatid.

Beställ här