«

»

Mina skönlitterära böcker

 det_skrivna_ordets_tystnad

Det skrivna ordets tystnad (Roman)

”Det skrivna ordets tystnad är en mycket gripande och engagerande berättelse”, sa Hans Arte om boken.

Sagt vid första utgivningen

”Det skrivna ordets tystnad är en mycket gripande och engagerande berättelse om en arbetarfamilj i en sydsvensk stad. Vi fåt följa huvudpersonen Johans uppväxt och utveckling från födseln på 50-talet in på 90-talet. Hans pappa Åke kan inte läsa och skriva och försöker med alla medel dölja detta förhållande. En kamp som slutar med en katastrof. Pojken Johan har ärft sin fars problem och får en komplicerad skolgång.

Skildringen är mycket närgången och man blir djupt berörd av Åkes och Johans livssituation. Miljöbilderna är fångade med precision – visst är det femtiotal och sextiotal. Boken rekommenderas både för den litterära upplevelsen den ger och för den kunskap rörande dyslexi som redovisas.

Den kan med fördel användas som upplevelseläsning både i den vanliga lärarutbildningen och i den specialpedagogiska. (Hans Arte i Nordisk tidskrift för specialpedagogik, när första utgåvan kom 1994)

Sagt vid andra utgivningen

”…samtidigt bör det betonas att detta inte bara är en roman om dyslexi. Lundgrens bok är en bildningsroman från det svenska 50-talet och framåt. Skildringen av folkhemmet är inbäddad i lukten från skolklassernas kollektiva floursköljning. Här finns också arbetslivets förändringar, kvinnornas utgång på arbetsmarknaden, frofessionaliserningen av fritidspolitikerna, frågor om arbetsmiljö och arbetarskydd. Författaren har varit spärrvakt och lager- och fabriksarbetare, för att nämna ett par av de jobb han hade innan han blev omskolad till fräsare. Så blev fräsaren nattportier och senare författare och föreläsare.” (Jan Ewert Strömbäck i förordet till pocketutgåvan i En Bok För Alla 1996.)

Sagt vid danska utgivningen

”Forfattaren Torbjörn Lundgren er selv ordblind, og han formår på en fin måde at beskrive den ordblindes mange problemer med at begå sig i et samfund, hvor skriftsproget får storre betydning. Moralen i historien er klar: det vaerste, man som ordblind kan göre, er at skjule sit handicap – og den kan hermed på det varmeste anbefales til alle!” (Lis Pohler, Lespedagogen när den kom på danska på Dalfolio Forlag 1997.)

Sagt av Bengt Westerberg, Ordf. Röda Korset

”Efter att ha läst mycket facklitteratur om läs- och skrivsvårigheter, var det berättelsen om Åke och hans familj som gav mig den känslomässiga inlevelsen i hur dyslexi på djupet kan påverka enskilda människors vardag.”

Pris: 180:- häftad

 Beskuren bild av bokens framsida

Rutten blodig och skön…

Jag skriver här utifrån sina egna erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag beskriver min egen väg, tragglandet med läsfröken, lässvårigheternas våndor men också så småningom glädjen i att läsa och skriva, vad som underlättar för en dyslektiker och de många tillfällen jag personligen har haft att som föreläsare inspirera andra med samma svårigheter.

Olle Josephsons recension i SvD hittar du här.

Pris 80:-

Bild på boken som består av titelbokstäverna i en gulaktig bakgrund

På spaning efter ordblindheten

Om du inte ger upp så känner du en otrolig värme och glädje när du verkligen kan, menar författaren

”Om upplevelser bland ordblinda har Torbjörn Lundgren författat en stridsskrift: På spaning efter ordblindheten…Den som är ordblind upplever oftast sina problem som privata och talar därför sällan om dem trots att de begränsar livets möjligheter…De exempel författaren ger är ofta skrämmande… Torbjörn Lundgren redovisar också förmågan, eller oförmågan att minnas namn.

De vuxna medborgare som har läs- och skrivsvårigheter är inte svagare å huvudets vägnar än andra, framhåller han. Däremot skapar ordblindhet oftast ett mycket dåligt självförtroende och en vaksamhet mot välmenande nedlåtenhet.

Ge inte upp! Det uppmanar författaren de ordblinda och de som drabbas av läs- och skrivsvårigheter i allmänhet.

Om du inte ger upp så känner du en otrolig värme och glädje när du verkligen kan. Det är inte många som kan känna en sådan glädje. Den måste man kämpa sig till.”

Sagt av David Nyström (Dagen)

På spaning efter ordblindheten utkom 1990 och i en andra utgåva 1996. Jag har en liten restupplaga kvar.

Pris 70:-

Bild på boken Deonstranterna

Demonatranterna (Roman)

Utkom 1988. Det var min debut som handlar om 60-talets vänstervåg och engagemanget för Vietnams folk.

”Berätttelsen bygger på fakta. Namn och platser är korrekt återgivna. Politikers uttalanden är autentiska. Lundgren tillskansar sig därmed en överlägsen styrka när det tex gäller att visa hur de utomparlamentariska aktionerna 1967 blottade en statlig repression av skrämmande och oanat slag…. Korsningen mellan dokumentär och självbiografi är emellertid en livsduglig hybrid. Dess främsta förtjänst är att författaren inte drunknar i källforskningens vidlyftiga redogörelser utan istället kan bygga på en djupt känd inlevelse. Här tullåts litteraturen stöka om i den rena historieskrivningen.” Gunnar Nirstedt (Östgötacorrespondenten).

Pris 40:-

Bild på boken

Mina bästa sidor är ordblinda (Antologi)

Jag medverkar med en självbetraktelse över de positiva aspekterna av att ha dyslexi.
 Den här boken vill visa att dyslexi inte måste vara ett handikapp. Många av våra främsta vetenskapsmän, politiker, författare och konstnärer har en dyslektisk förmåga. Det finns alltså inga objektiva skäl för att personer med ordblindhet ska ha dåligt självförtroende. Tvärtom! Det är också budskapet i bokens nio personliga texter och intervjuer av och med personer som tack vare sin dyslexi har lyckats bra i livet. Låter det konstigt? Läs så får du förklaringen.

I boken medverkar Niklas Hyland, Lennart Hellsing, Petter, Kajsa Wahlström, Jerzy Sarnecki, Torbjörn Lundgren, Bertil Hult, Lotta Lagercrantz, Erik Winqvist.

Pris 140:-
Bild på boken

Livets skiftningar (Antologi)

I antologin Livets skiftningar har jag med ett längre stycke hämtat från Det skrivna ordets tystnad.

 

Sällskapets senaste antologi gick även ut som julgåva till Kronobergshäktets chef, Lars-Åke Pettersson. Han ska i sin tur dela med sig av de arton kartongerna böcker till de två andra häktena Huddinge och Österåker samt till anstalterna Storboda, Täby, Beateberg, Hall och Norrtälje.

Boken innehåller helt vanliga skönlitterära texter, men med större stil. Vissa främmande eller ålderdomliga ord har rensats ut. Medverkande författare i antologin är Lena Andersson, Staffan Dahl, Stefan Demert, Ulf Durling, Kjell E, Genberg, Lennart Högman, Lennart Levi, Elisabeth Lindfors, Ivar lundgren, Torbjörn Lundgren samt Kurt Salomonson.

Det är bland andra Ax:son Johnsons stiftelse som gjort att Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord haft möjligheter att skänka över 500 julböcker till häkten och anstalter i stockholmsområdet. Bidraget från stiftelsen har följande ändamål: Genomförande av ett litterärt experiment som har till syfte att nå läsare med mindre goda kunskaper i svenska samt de med dyslektiska problem.

En synnerligen läsvänlig antologi…Innehållet är rikt varierat…Ett informativt förord inleder…Således en bok som har något att ge såväl vana som nytillkomna läsare av skönlitteratur.Arne Säll Btj

Pris: 40:-

Bild på boken Läsfeber

Läsfeber (Antologi)

Jag har nästa alltid skrivit och sedan arbetat för att få ut det. Till Läsfeber fick jag min första beställning på en skönlitterär text.

År 1991 utkom boken Läsfeber, i En Bok För Alla, med Torgny Karnstedt som redaktör och Ulf Lundkvist som illustratör. För denna skrev jag novellen ”Gå o köpa ledör”.

I boken ingår också, på min inrådan, fleratexter som haft stor betydelse för mig. Inte minst Moa Martinssons två texter ”Som det var” och hennes brev till Martin Andersen Nexö. Texter som stärkte mig i mitt eget skrivande när jag kämpade som värst.

Pris: 60:-

Beställ här