«

»

Om diagnoser i arbetslivet

Skärmklipp diagnos

I ett samarbete mellan de nordiska arbetsmarknadsverken gjordes ett material där jag talade om synen på diagnos.

Du hittar filmen här

Hela utbildningsmaterialet hittar du här