«

»

Omdöme 2 – Trafikverket

utvardering_vagverket_redigerad-1

Det var en heldag med mycket korvstoppning- och ändå detta resultat.

Trafikverkets utbildning av provförrättare

Vägverkets – numer Trafikverkets – tvåveckokurser för provförättare av muntliga förhör. Antalet deltagare var 22 st per tillfälle. Dag två föreläste jag om problematiken läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar i samband med körkortsproven. Utvärderingarna för mina insatser redovisas i tabellen ovan.