Larmet går!

tobbe image (002)

  Larmet går! Det har gått länge nu. Läs- och skrivfärdigheten sjunker hos unga. Det stavas PISA och PIRLS. Spekulationerna om orsakerna böljar fram och åter och under sommaren har det stormat. Frågan nu var om det bästa botemedlet skulle vara att ungdomarna läser kreativ skönlitteratur, eller att de lärde sig facktexternas logik. I tv …

Fortsätt läsa »

Tryckkonsten, @ och www

Tryckkonsten

  För 500 år sedan lanserades en uppfinning som var minst lika revolutionerande som @ och www. Det var tryckkonsten som möjliggjorde massproduktion av text. Luther utnyttjade den nya tekniken för att sprida sitt budskap och lyckades på så sätt förändra människors tänkande. Den katolska kyrkan var inte lika snabb. Den använde kyrkor och kloster …

Fortsätt läsa »

Om diagnoser i arbetslivet

Skärmklipp diagnos

I ett samarbete mellan de nordiska arbetsmarknadsverken gjordes ett material där jag talade om synen på diagnos. Du hittar filmen här Hela utbildningsmaterialet hittar du här

Föreläsning – Det nya språket

 Den 26 mars 2012 höll jag som redaktör för fungerandemedier.se i en konferens där jag också föreläste om det multimodala samspelet och behovet av standardisering. Under föreläsningen nämner jag vid några tillfällen Kim Peaks, men kallar honom felaktigt Tom Peaks. Till hela dagens presentationer.

Omdöme 3 – BLOS i Borlänge

blos_femton_ar_0

  Omdöme från Borlänge 2011 I november 2011 föreläste jag för lärarkollegiet på Komvux Borlänge och efter det en offentlig föreläsning i samband med ”Borlänge Läs- och Skrivcentrums 15-års jubileum. Detta är ett omdöme därifrån: ”Torbjörn Lundgren är en engagerad och kunnig föreläsare som ger nya kunskaper och insikter i det stora ämnensområdet läs- och skrivsvårigheter.” …

Fortsätt läsa »

Omdöme 2 – Trafikverket

utvardering_vagverket_redigerad-1

Det var en heldag med mycket korvstoppning- och ändå detta resultat. Trafikverkets utbildning av provförrättare Vägverkets – numer Trafikverkets – tvåveckokurser för provförättare av muntliga förhör. Antalet deltagare var 22 st per tillfälle. Dag två föreläste jag om problematiken läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar i samband med körkortsproven. Utvärderingarna för mina insatser redovisas i …

Fortsätt läsa »

Omdöme 1 – IQPC conferens

studerande_0

Det är inte ofta det görs några mer djupgående utvärderingar om hur föreläsningarna mottas. Men ibland händer det och här är några omdömen. Utvärdering av IQPC:s konferens Gymnasieelever i behov av särskilt stöd Konferensen var 2009 Här kommer en sammanställning av konferensen som helhet (skala 1-5): Snittbetyg för föreläsarnas framförande: 3,97 Snittbetyg för föreläsarnas innehåll: …

Fortsätt läsa »

Läsandet bär demikratin – Lägg inte ner biblioteken

Tobbe lägg inte ner

– Lägg inte ned fler biblioteksfilialer i Ludvika kommun, skriver Torbjörn Lundgren, regionombud för Svenska författarförbundet. https://www.dalademokraten.se/artikel/lasandet-bar-demokratin    

Kompensatoriska hjälpmedel

kompensa72liten_0

Det som idag är verktyg kallades på 1990-talet för kompensatoriska hjälpmedel År 2000 producerade Videopro (numer MediaCuben), med medel från Hjälpmedelsinstitutet, filmen Kompensatoriska hjälpmedel. Filmen är producerad för FMLS och där ger jag och några andra användare sin syn på datorn som hjälpmedel.

Det osynliga handikappet

detosynliga72liten_0

Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Hon hade själv barn med läs- och skrivsvårigheter och ville göra en film bestående av gestaltade episoder ur en dyslektisk elevs …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg