«

»

Resultat av besök i Umeå – ett antal filmer

 tidsenliga_larverktyg_redigerad-1_0

Film är idag ett bra alternativ, eller komplement till text. Jag åkte till Umeå för att ta reda på hur de arbetar med ett till ett datorer i skolan. Hem kom jag  med några timmars film redigerade till några kortare filmer för portalen dyslexi.org

Kommunens företrädare har i sin tur använt dem för att informera kommunens invånare om vad de gör. Du kommer till den sidan via länken.

Med det vill jag visa att det går att göra acceptabla filmer utan allt sör stora kostnader.

I mån av tid och möjlighet hjälper jag även andra med denna typ av lågbudgetfilmer.

Till Umeå kommuns presentation av filmerna

Motsvarande filmer på Dyslexi.org

Om Alternativa verktyg i Umeå 2011

Bild: Det går att använda film och webb som lågbudget – jag gör det