«

»

Röster om FMLS – Till Dyslexiförbundets 25-års jubileum

 

Skärmklipp Eva Karlströ,

Inför Dyslexiförbundets 25-årsjubileum år 2004 gjorde jag denna film.

En film om Dyslexiförbundet FMLS. Här får du träffa olika personer som varit aktiva i förbundet. De flesta har själva läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De berättar i filmen om hur Sverige förändrats till det bättre, mycket tack vara det aktiva arbete de utfört.

Filmen vänder sig till alla som är intresserade, men kanske lite extra till elever på komvux och folkhögskolor.