Etikettarkiv: Filmer

Webb med begriplighet som mål

Portalerna dyslexi.org och fungerandemedier.se är en variant av det koncept jag varit med och tog fram. När Dyslexiförbundet FMLS tog fram detta koncept, arbetade vi samtidigt med Läsaren. Här hittar du den rapporten: rapport_portalutveckling_fmls_slutlig Läsaren var ett utvecklingsprojekt finansierat av Post- och telestyrelsen, i samverkan med e-Centret AB, Dyslexiförbundet FMLS och FUB- för barn och …

Fortsätt läsa »

Jag föreläser om …

Jag har föreläst om språket, om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om tillgängliga medier, sedan slutet av 1980-talet. Totalt har det blivit mer än 2000 föreläsningar i små och stora sammanhang. Filmen här ovan är gjord av Bisse Falk och är från Dalamontern på Bok- & Bibliotek i Göteborg 2010. Det har varit för lärare, för …

Fortsätt läsa »

Dyslexi som biologisk och social företeelse

  På Bokmässan i Göteborg år 2008 deltog jag i ett samtal mellan forskar och andra om dyslexi och lässvårigheter. Vi var då flera som just kommit med böcker och jag var där med ”Språk, kunskap ocm mänskliga förmågor”.

Mediernas möjligheter

Skärmklipp Leva online

Att förmedla ett budskap och att tillgodogöra sig information häger samman med vilka förmågor vi har. Människan har talat i mer än hundra tusen år och framställt bilder i minst fyrtiotusen år. Texten var ett nytt medium, som på allvar kunde förmedla budskap över både tid och rum. När texten – för ca: 500 f.kr. …

Fortsätt läsa »

Röster om FMLS – Till Dyslexiförbundets 25-års jubileum

Skärmklipp Eva Karlströ,

  Inför Dyslexiförbundets 25-årsjubileum år 2004 gjorde jag denna film. En film om Dyslexiförbundet FMLS. Här får du träffa olika personer som varit aktiva i förbundet. De flesta har själva läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De berättar i filmen om hur Sverige förändrats till det bättre, mycket tack vara det aktiva arbete de utfört. Filmen vänder sig …

Fortsätt läsa »

Resultat av besök i Umeå – ett antal filmer

tidsenliga_larverktyg_redigerad-1_0

  Film är idag ett bra alternativ, eller komplement till text. Jag åkte till Umeå för att ta reda på hur de arbetar med ett till ett datorer i skolan. Hem kom jag  med några timmars film redigerade till några kortare filmer för portalen dyslexi.org Kommunens företrädare har i sin tur använt dem för att …

Fortsätt läsa »

Om diagnoser i arbetslivet

Skärmklipp diagnos

I ett samarbete mellan de nordiska arbetsmarknadsverken gjordes ett material där jag talade om synen på diagnos. Du hittar filmen här Hela utbildningsmaterialet hittar du här

Föreläsning – Det nya språket

 Den 26 mars 2012 höll jag som redaktör för fungerandemedier.se i en konferens där jag också föreläste om det multimodala samspelet och behovet av standardisering. Under föreläsningen nämner jag vid några tillfällen Kim Peaks, men kallar honom felaktigt Tom Peaks. Till hela dagens presentationer.

Kompensatoriska hjälpmedel

kompensa72liten_0

Det som idag är verktyg kallades på 1990-talet för kompensatoriska hjälpmedel År 2000 producerade Videopro (numer MediaCuben), med medel från Hjälpmedelsinstitutet, filmen Kompensatoriska hjälpmedel. Filmen är producerad för FMLS och där ger jag och några andra användare sin syn på datorn som hjälpmedel.

Det osynliga handikappet

detosynliga72liten_0

Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Några år in på 90-talet, då jag arbetade för FMLS blev jag kontaktad av regissören Annabelle Rice. Hon hade själv barn med läs- och skrivsvårigheter och ville göra en film bestående av gestaltade episoder ur en dyslektisk elevs …

Fortsätt läsa »