«

»

Webb med begriplighet som mål

Portalerna dyslexi.org och fungerandemedier.se är en variant av det koncept jag varit med och tog fram.

När Dyslexiförbundet FMLS tog fram detta koncept, arbetade vi samtidigt med Läsaren. Här hittar du den rapporten: rapport_portalutveckling_fmls_slutlig

Läsaren var ett utvecklingsprojekt finansierat av Post- och telestyrelsen, i samverkan med e-Centret AB, Dyslexiförbundet FMLS och FUB- för barn och vuxna med utvecklingsstörning.

Det unika med läsaren var att den utvecklas för olika kanaler: TV, dator och mobiler. Den skulle också passa för olika målgrupper. Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, lindrig utvecklingsstörning, synnedsättning och personer utan specifika svårigheter. Läsaren skulle kunna spela upp en Daisy-produktion i de tre nämnda kanalerna utan att man behöver ladda hem något speciellt insticksprogram. Det var därmed ett trendbrott från tidigare handikappanpassningar där den enskilde brukaren oftast tvingas använda speciella program.

Läsaren skulle finnas tillgänglig för alla som ville använda den. Den utvecklades därför, i likhet med portalen, med så kallad fri källkod så att vem som helst skulle kunna utveckla och anpassa den för sina behov. Vi använde läsaren på .dyslexi.org och fubkoll.se, och såg utvecklingsmöjligheterna. Den var fri och behövde inte förskrivas som handikapphjälpmedel.

Sedan dess har Storytells DaisyReader kommit som app för mobiltelefon, också den framtagen med medel från PTS. Den byggde vidare på erfarenheterna från Läsaren.

Själv ser jag det arbete vi där gjorde som banbrytande i flera avseenden. e-Centret gjorde en rapport som beskriver förfarandet. Det finns i PDF-en eCentrets-rapport.

Första året gjorde eCentret på vårt uppdrag en genomgång av då befintlig teknik – dess för och nackdelar. Här kan du se hur framsynta vi var.: e-centrets_rapport